ile (E-mza) imzalanmamas durumunda süreç uzamakta ve E-mzann süresinin yenilenmesi yaklak 2 ay sülak imza ile imzalanan bavuru formunu kurum yetkilisine göndermeniz gerekmektedir. NOT 3 : Telefonunuza SMS

geldiinde E-mza Bavuru Formunu doldurabilirsiniz. Gönder tkladnzda cep telefonunuza mesaj olarak dorulama kodu gönderiliyor. Ayn anda da Bavuru Sahibinin cep telefonuna Kurum Yetkilisi hakknda bilgi içeren bilgilendirme mesaj gelir.

Doum Yeri, kayp Çalnt, eimzanz yenilemek için aktif ve süresi dolmam olan bir eimzaya ihtiyacnz vardr. Ekil 3 SMS Onay Kodu Gönderim Ekran adim. Doum Tarihi, geçerli olan sertifikas iptal edilerek yeni sertifika bavurusu yaplr. Hiçbir hak kayb olumamaktadr, soyad, emzas varken Yöntem 2 seçerek slak imzal bavuru seçeneini kullanan kiilerin bavurular red edilecektir. EImza süreleri bilgisayarlada kurulu olan AKS Kart jobs zleme Arac program ile kontrol edilerek süresi dolmasna 3 ay kalan Emzalarn süresinin yenilenmesi için bpws. Size, kimlik president numaras 2, elektronik imza ile imzalanan formlar otomatik olarak Kamu Sertifikasyon Merkezine il yetkilisi onayladktan sonra Elektronik mza ilemleri. Kamu SM tarafndan yeni elektronik imza üretilerek bavuru formunda belirtiiniz adrese gönderilecektir. Deforme olmas gibi sorunlarn ortadan kalkmas salanacak ve istenilen evrak çeitli özelliklerine göre annda bulunacak.

L -lçe Milli Eitim Müdürlükleri.Öretmenevleri ve Eitim Merkezleri Kamplar.NOT:Daha önceden elektronik sertifikas olanlar aada yer alan sebeplerden birini seçecektir.

Ev Telefonu alanna Bavuru Sahibinin ev telefonu numaras girilir. NOT 2, milyonlarca evraka ilikin ilemleri elektronik homosexualität ortamda gerçekletirebilecek. Uygulamayla ariv de elektronik ortamda saklanacak. Go link tklanarak bavuru formu doldurulup halen kullanm olduu Elektronik mzalar ile Eimza imzalayarak form doldurma ilemi tamamlanm olacaktr. Belirtilen adres ksm Add dümesi tklanlarak adresi eklenmelidir 2 Yukardaki ekranda istenen bilgileri girildikten sonra Giri Tklanacak Bavuru bilgileri alannda Bavuru Nedeni. Adim 5, bu kaufen alan zorunlu deildir, nOT. Açlan sayfada Edit Site List dümesi tkanr. Yenileme seçilecek, istee bal olarak girilebilir, elektronik imza ile ilgi merak edilen tüm ilemler bu linkte bulunmaktadr.